Dự báo thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  9.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  42.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  5.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa rất nặng
28°

mưa rất nặng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  70.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  5.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.4%
 • Lượng mưa
  2.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.9°/30.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.5°/33°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Du

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Du