Thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.654 km

UV

6.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9.081 km

UV

6.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

7.331 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

90%

T3 25/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.164 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.556 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.632 km

UV

9.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

88%

T4 26/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.449 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.857 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.387 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quế Võ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.89 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

4.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Võ