Dự báo thời tiết Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.8%
 • Lượng mưa
  3.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.3%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  4.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  8.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.7%
 • Lượng mưa
  2.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  9.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hồng Dân

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.43 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hồng Dân