Dự báo thời tiết Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  0.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  8.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59%
 • Lượng mưa
  1.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.1°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  4.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.8%
 • Lượng mưa
  3.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  10.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  7.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoà Bình

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.24 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.82

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoà Bình