Thời tiết Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn

mây cụm

32.1°

mây cụm

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn
Thấp/Cao

23.1°

/

35.6°

Độ ẩm tại Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn
Độ ẩm

74.2%

Tầm nhìn tại Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn
Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng tại Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn
Điểm ngưng

27°

Tia UV tại Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn
UV

0.93

Nhiệt độ Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn
34.4° / 42.3°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn
26.3° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn
25.7° / 26.3°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn
32.6° / 39.9°

Thời tiết Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn theo giờ

4:00 pm

32.1° / 39.8°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.7° / 39.9°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

6:00 pm

33° / 39.8°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

7:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

8:00 pm

29.4° / 37°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

9:00 pm

28° / 34.6°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.9° / 31°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.8° / 27.2°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

26.9° / 26.5°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

26.4° / 26.5°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

26.3° / 27.5°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

3:00 am

26.7° / 27.8°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

4:00 am

26.2° / 27.8°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

5:00 am

25° / 27.8°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

6:00 am

26.5° / 27.4°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

7:00 am

28.7° / 34°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

8:00 am

31.6° / 38.3°

weather

dewpoint 72 %

mây rải rác

9:00 am

34.2° / 41.5°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

10:00 am

37° / 43.3°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

11:00 am

37.6° / 44.3°

weather

dewpoint 47 %

mây cụm

12:00 pm

39° / 45.8°

weather

dewpoint 43 %

mây cụm

1:00 pm

39.6° / 46.1°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

2:00 pm

38.1° / 45.8°

weather

dewpoint 42 %

mây đen u ám

3:00 pm

37.7° / 44.7°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.5° / 43.5°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

5:00 pm

35° / 41.4°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 38.7°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.9° / 37.7°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.6° / 36.8°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

9:00 pm

29.3° / 35°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

10:00 pm

29° / 34.5°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

11:00 pm

28.3° / 34.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.9° / 33°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

28.3° / 32.9°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

27.1° / 32°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

27.6° / 31.8°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

27.7° / 31.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 31°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

29.3° / 36°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

31° / 38.7°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

9:00 am

33.5° / 40.4°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 am

34.5° / 41.9°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

11:00 am

36° / 42°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.2° / 38.2°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

2:00 pm

31.2° / 38.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.2° / 37.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

995 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

38°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

996 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

100%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn những ngày tới

Lượng mưa Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

377.78

NH3

1.9

NO

0.72

NO2

2.79

O3

37.18

PM10

8.49

PM2.5

7.37

SO2

1.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nông Thượng