Thời tiết Xã Dương Quang - Thành Phố Bắc Kạn theo giờ

CN 14/07
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.427 km

UV

11.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

97%

T2 15/07
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.852 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.648 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Dương Quang - Thành Phố Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Xã Dương Quang

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Dương Quang