Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  9.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  15.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  0.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.6%
 • Lượng mưa
  6.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  15.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  19.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn

mưa vừa

33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Kạn