Thời tiết Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì theo giờ

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.51

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

92%

T6 26/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

87%

T7 27/07
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.4

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì trong 12h tới

Thời tiết Xã Lương Thượng

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

2.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lương Thượng