Thời tiết Xã Như Cố - Huyện Chợ Mới theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

97%

T6 21/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.04

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.11

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

98%

T7 22/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.67

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.83

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.86

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.95

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Như Cố - Huyện Chợ Mới trong 12h tới

Thời tiết Xã Như Cố

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

77%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

2.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Như Cố