Thời tiết Xã Bình Văn - Huyện Chợ Mới theo giờ

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

92%

T6 26/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

87%

T7 27/07
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Văn - Huyện Chợ Mới trong 12h tới

Thời tiết Xã Bình Văn

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 43°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

52%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

11.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bình Văn