Dự báo thời tiết Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn 10 ngày tới

Thời tiết Xã Yên Thịnh

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

52%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

11.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Yên Thịnh