Dự báo thời tiết Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.3%
 • Lượng mưa
  2.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/33°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  1.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 45°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/39.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.7%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.1°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  1.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.9%
 • Lượng mưa
  7.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  12.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  37.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  0.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn 5 ngày tới

Thời tiết Thị trấn Bằng Lũng

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Bằng Lũng