Thời tiết Xã Cẩm Giàng - Huyện Bạch Thông theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

97%

T3 23/07
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.96

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

7.738 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

8.724 km

UV

7.79

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

8.597 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

98%

T4 24/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cẩm Giàng - Huyện Bạch Thông trong 12h tới

Thời tiết Xã Cẩm Giàng

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cẩm Giàng