Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  11.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  1.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.7%
 • Lượng mưa
  5.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  0.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/38.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.4%
 • Lượng mưa
  4.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.5°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.3%
 • Lượng mưa
  5.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  28.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  0.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bạch Thông

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bạch Thông