Thời tiết Xã Hoàng Trĩ - Huyện Ba Bể theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

99%

T5 25/07
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

96%

T6 26/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hoàng Trĩ - Huyện Ba Bể trong 12h tới

Thời tiết Xã Hoàng Trĩ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hoàng Trĩ