Thời tiết Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.2

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.51

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

96%

T3 23/07
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

6.859 km

UV

7.38

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

7.24 km

UV

4.84

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

98%

T4 24/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Chu Hương - Huyện Ba Bể trong 12h tới

Thời tiết Xã Chu Hương

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

6.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Chu Hương