Thời tiết Huyện Yên Thế - Bắc Giang theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6.734 km

UV

6.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6.688 km

UV

6.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.916 km

UV

4.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

9.031 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

6.872 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.392 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

90%

T3 25/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.456 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.63 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.912 km

UV

9.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.059 km

UV

10.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

89%

T4 26/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.207 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.954 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.73 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Thế

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6.734 km

Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

6.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thế