Dự báo thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/36°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.87 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Dũng

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 44°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

51%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Dũng