Dự báo thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/07
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.6%
 • Lượng mưa
  15.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.9%
 • Lượng mưa
  1.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.5%
 • Lượng mưa
  2.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  3.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.6%
 • Lượng mưa
  5.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.7°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Việt Yên

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Việt Yên