Dự báo thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.1%
 • Lượng mưa
  8.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  6.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  7.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.4%
 • Lượng mưa
  6.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  7.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Ngạn

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Ngạn