Dự báo thời tiết Huyện Lục Nam - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/36.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.6%
 • Lượng mưa
  3.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.4%
 • Lượng mưa
  1.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.1%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  16.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Nam - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Nam - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Nam

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Nam