Dự báo thời tiết Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  12.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  8.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  5.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  7.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  18.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Côn Đảo

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.34 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Côn Đảo