Dự báo thời tiết Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  2.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  8.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.5%
 • Lượng mưa
  2.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  0.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.2%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Đức

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.73 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Đức