Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.9%
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  8.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.5%
 • Lượng mưa
  0.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.2%
 • Lượng mưa
  7.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  9.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  8.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Mới - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Mới - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Mới

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.02 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Mới