Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  5.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  13.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  13.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  18.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  23.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.22 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành