Dự báo thời tiết Châu Đốc - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.8%
 • Lượng mưa
  7.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.8%
 • Lượng mưa
  5.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.7%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đốc - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Châu Đốc - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Châu Đốc

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.83 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

6.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Châu Đốc