Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh

34°/ 41°

Mây thưa

Mây thưa
T7
Ngày 15/06
Mưa vừa
27° | 38°
mưa vừa
CN
Ngày 16/06
Mưa vừa
27° | 36°
mưa vừa
T2
Ngày 17/06
Mưa vừa
26° | 28°
mưa vừa
T3
Ngày 18/06
Mưa vừa
26° | 34°
mưa nhẹ
T4
Ngày 19/06
Mưa vừa
26° | 32°
mưa vừa
T5
Ngày 20/06
Mưa vừa
25° | 32°
mưa nhẹ
T6
Ngày 21/06
Mưa vừa
25° | 32°
mưa vừa